Bunları BilelimGURME NOTLARI

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi İşaret, biz gıda tüketicileri için o ürünün menşeini, spesifik özelliklerini ve ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi lokasyon arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden bir nevi kalite tescil işaretidir. Öne çıkmış, çoğunlukça bilinen bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş gıda ürününü gösteren simgedir.

Coğrafi İşaret, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye’deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu bu ürünlere verilen tescil işaretidir. Mahreç işareti ve menşe adı olmak üzere iki çeşiti vardır. Coğrafi İşaret, ülkemizde bazı firmalar tarafından ”Türk Malı” işareti gibi de kullanılmak istense de Coğrafi İşaretin bu konuyla uzaktan yakında ilgisi yoktur.

Coğrafi İşaretli Gıdalar Listesi ise, yetkili kurumlarınca (Bölge Ticaret odaları, Belediyeler vb.) o illerin önde gelen ürünleri için yapılan başvurular sonucunda alınan tescillerle oluşur. Coğrafi işaret, farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan, bu bağlamda da başka yerlerde benzerleri üretilse bile “eşsiz” olan kalitesi tescil ve denetimle korunan değerlerimizdir.

Eğer bir markette tescilli bir coğrafi işaretli ürün üretilip satılmakta ise, ambalajlarda ‘‘Coğrafi İşaretli Ürün” ibaresi kullanılması zorunlu olduğu gibi, coğrafi işaret taşıyan ürünlerin bu marketlerde de ayrı raflarda satışı sağlanması gerekmektedir.

Türkiye, tarımın ve hayvancılığın yüzyıllar boyunca çeşitlenip, zenginleştiği topraklar üzerindedir. Endemik bitki zenginliği, mutfak kültürünün çok medeniyetli (Rum, Ermeni, Suryani, Çerkes, Arap vb. mutfakları gibi) olması ”Coğrafi İşaretli Ürün” sayısını da zaman içinde artırmıştır.

Türkiye’de 2020 yılı sonu itibariyle 817 adet Coğrafi İşaretli gıda ürünü bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bundan böyle sizlere Edirne’den, Ağrı’ya; Mersin’den, Rize’ye kadar, ülkemizin Coğrafi İşaretli ürünlerini ayrıntılı şekilde tanıtacağız.

Takipte kalın.

Dobra Gül

Gittiği yerler kim olduğunu bilmez. Dobra dobra yazar. 7 kuşak Bolu Mengen'li. Sevdiğini çok sever, sevmediğinin üstünü çizer. Dikkat! Gerçek gurme! Mekanların korkulu rüyası.

One thought on “Coğrafi İşaret Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir