İzmir’de Yeme-İçme Sektörüne Özel Doğru Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi ve Yazmak ve Bloglar Üzerine Söyleşimizi Tamamladık

Mayıs 2016’da İstanbul’da düzenlediğimiz Yeme-İçme Sektörüne Özel Doğru Sosyal Medya Kullanımı eğitimini yaz sıcakları bastırdı, bastırıyor, bastırmasın derken İzmir için de planladık

Devam